Loài kiến chuyên cướp trứng của đồng loại về nuôi làm ‘nô lệ’

191 Views Ngày đăng 04-05-2018 - 4:30 chiều - Chuyên Mục:

Kiến Formica sanguine tấn công tổ của các loài kiến khác, giết chết kiến chúa của chúng và mang trứng về tổ nuôi để làm kiến thợ.

Viết Bình Luận