[Infographic] Thuốc giả gây ra cái chết cho hàng trăm nghìn người mỗi năm

Thuốc giả gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân. Thuốc giả gây ra hàng trăm nghìn cái chết mỗi năm trên toàn thế giới.

Thuốc giả rất khó phát hiện

– Thiếu thành phần hoạt chất quan trọng
– Có chứa các thành phần hoạt chất nguy hiểm

Thuốc giả gây ra cái chết cho hàng trăm nghìn người trên thế giới

Viết Bình Luận