[Infographic] Quy định mới về tiền lương trong năm 2018

Trong năm 2018 một số quy định mới về, tăng lương tối thiểu, tăng lương cơ sở điều chỉnh lương tối thiểu ngành sẽ được áp dụng.

Quy định mới về tiền lương 2018

Theo cafef

Viết Bình Luận